سوزش :)))

وایییییییییی که دشمنا چه سوختن
خدا روشکر

پرچم بالاست