خبر

خاتمی در پاسخ به دعوت آنان برای نامزدی ریاست جمهوری گفته است: "شرایط برای نامزدی من مهیا نیست و سراغ هاشمی رفسنجانی بروید."

هاشمی هم در پاسخ گفته "باید به جوانها میدان داد. من از نظر جسمی آمادگی لازم را ندارم."

در عین حال مشرق‌نوشته‌است، محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصلاح طلبان و در پاسخ به این سؤال که استراتژی انتخاباتی شما چیست گفته است: "ما منتظر شب قدر خود هستیم. شب قدر ما روز اول نوروز است که رهبری در مشهد سخنرانی دارند. در آن سخنرانی تکلیف ما برای آمدن یا نیامدن معلوم می شود."

البته خلاف آنچه درباره دیدگاه هاشمی عنوان شده، اعضای جریان انحرافی در جلسات خود می گویند: "هاشمی رفسنجانی حتماً در این دوره کاندیدا خواهد شد چرا که 1-کاندیداتوری اشخاص دیگر او را راضی نخواهد کرد. 2- او برای در دست گرفتن قدرت احساس پیری نمی کند. 3-هاشمی می خواهد بیاید تا به گمان خود حقانیتش را اثبات کند."