...!

هرکی رسیده اومده اعلام کاندیداتوری کرده ه ه ه ه ه ه  !!!!!!!! 

بابااااا لوسش نکنید 


واسه مناظره ها فک کنم باید برن ورزشگاه آزادی خخخخخ