افزایش 20 درصدی حقوق سال آینده کارمندان!!!!!!!!!!

حقوق کارمندان دولت در 8 سال گذشته بین 4.8 تا 18.3 درصد افزایش داشته است، با این حال رئیس جمهور از برنامه افزایش 20 درصدی حقوق سال آینده کارمندان خبر داد که در صورت تحقق، یک رکورد در افزایش سالیانه حقوق کارمندان در دولت‌های نهم و دهم خواهد بود.!!!!!!!!


بعدش اونوقت تورم چطور میشه دکترررررررررررررررررررررررررررررر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!