کاریکاتور/ رتبه اول کاریکاتور آمریکا


  
 
 
کودک یهودی : پدر من به من گفته شما شرور، تروریست و حیوان صفت هستید. 
 
 
کودک فلسطینی: ولی پدر من چیزی بهم نگفته. آخه پدر تو اون رو کشته