...

زیاد از آقای لاریجانی خوشم نمیاد ولی همین که از بیانات رهبر درس گرفته و گوش میده خوبه !! ولی این احمدی نژاد که واقعآ از اخلاق چیزی نمیدونه ... !!!!!!!!