بازداشت مرتضوی ی ی ی

خدا روشکر این سعید مرتضوی نالایق رو گرفتن

امیدوارم کوتاهی رخ نده در پرونده قضااااااااااااااااااااییییییی ها آقاا ;)