یک دنیا تبریک البته با تاخیر

ایام الله بهمن بر تمامی پیروان حق و عدالت مبارک باد :*

(تاخیر به دلیل سفر خارجه ی اینجانب بود )

یا علی