شراب فروشی «مکه» در منهتن نیویورک!

لجبازی یک شرکت کامپیوتری سرانجام موجب افتتاح یک شراب فروشی با نام "مکه" در نیویورک شد.

به گزارش پایگاه خبری البشیر، افتتاح این مشروب فروشی در اطراف منطقه منهتن، که یکی از مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی نیویورک آمریکاست، موجب نارضایتی شدید مسلمانان در آمریکا و جهان شد و مسلمانان آمریکایی فوراً با جمع آوری میلیونها امضاء از طریق اینترنت از باراک اوباما خواستار بسته شدن این مشروب فروشی شدند.

علاوه بر مسلمانان آمریکایی، میلیونها مسلمان از دیگر کشورهای جهان در اینترنت انزجار خود از نامگذاری مکه برای این مشروب فروشی را ابراز کردند.

این شراب فروشی که 24 ساعته باز است، زیر نظر شرکت کامپیوتری "اپل" اداره می‌شود.