رژیم قذافی هم سقوط کرد

طرابلس به دست مردم افتاد/فرمانده یگان ویژه قذافی با انقلابیون تبانی کرده بود/هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند/ فرزندان قذافی دستگیر شدند/ قذافی در یک پیام صوتی از مردم خواست به کمکش بشتابند و طرابلس را از انقلابیون پس بگیرند/سخنگوی انقلابیون گفت: قذافی طرابلس را ترک نکرده و در گوشه از این شهر پنهان شده است.