یکی در بحرین در خون می رقصد و دیگری در تهران در تلویزیون!

:فرمود که «به من ایمان نیاورده است، کسى که با شکم سیر بخوابد، در حالى که همسایه اش گرسنه باشد.» 

حال فرض کن این همسایه برادرت هم باشد که فرمود: مؤمن برادر تنی مؤمن است. 

و فرض کن این همسایه ات که برادر تو هم هست گرسنگی که هیچ، دارد به خون خود می غلطد و تو داری آجیل می خوری و پای صدا و سیمای مکتب ایرانی نشسته ای و به فیلم های طنزش می خندی!

دیگر فرض نکن، واقعیت است . چشم هایت را باز کن می بینی که برادران بحرینی و لیبیایی و یمنی ات در خیابان ها با شعار الله اکبر به روی زمین می افتند و عزادارند ولی در ایران عده ای جشن گرفته اند نوروز را؟

کدام عید؟ اگر روز اول سال برادرت از این دنیا پر بکشد باز هم می نشینی و آجیل و شیرینی می خوری؟ 

* نشسته بودم پای شبکه خبر حضرت صداوسیما تا شاید کمی از فضای دیگر شبکه های سکولار رسانه ملی رها شوم و از اخبار جهان اسلام مطلع شوم. آب یخی بود بر روی سرم!!! نمی دانم باز کدام همایش بود که داشت مکتب ایرانی را به خورد مخاطب می داد و تاسف بارتر از همه اینکه موضوع هم بود رقص های محلی قومیت ها!!! آدم ها با لباس های مختلف محلی به روی سن می رفتند و می رقصیدند و صدا و سیما هم با افتخار پخش می کرد که دارد کار فرهنگی می کند !!! یکی در بحرین در خون می رقصد و دیگری در تهران در تلویزیون!!! 

عید قربان شهدای بحرین مبارک 

در شیعگی تمام ما تردید است 

مولا ز گناه ما، در تبعید است 

نفرین به شعور نقشه ی جغرافی 

بحرین عزا گرفته ایران عید است